Jak stworzyć listę dystrybucyjną w Thunderbirdzie?

Tworzenie listy dystrybucyjnej w Thunderbirdzie pozwala na wysyłanie e-maili do wielu odbiorców jednocześnie bez konieczności ręcznego wpisywania każdego adresu.

Poniżej znajdziesz kroki, jak to zrobić.

Krok 1: Otwórz Thunderbird i przejdź do książki adresowej

 1. Uruchom program Thunderbird.
 2. Kliknij na ikonę książki adresowej znajdującą się w górnym pasku narzędziowym lub wybierz Narzędzia > Książka adresowa z menu.

Krok 2: Utwórz nową listę dystrybucyjną

 1. W oknie książki adresowej kliknij na Nowa lista lub wybierz Plik > Nowy > Lista.
 2. Pojawi się okno dialogowe do tworzenia listy.
image.png

Krok 3: Wprowadź dane listy

 1. Wpisz nazwę listy w polu Nazwa listy. To będzie nazwa, której użyjesz do wysyłania e-maili.
 2. Dodaj opis (opcjonalnie), aby łatwiej zidentyfikować listę.
 3. W polu Członkowie listy wpisz adresy e-mail osób, które chcesz dodać do listy. Każdy z adresów potwierdź Enterem.
 4. Potwierdź dodanie nowej listy dystrybucyjnej poprzez kliknięcie w przycisk OK
image.png

Krok 5: Wysyłanie e-maila do listy dystrybucyjnej

 1. Aby wysłać e-mail do swojej nowej listy, utwórz nową wiadomość e-mail.
 2. W polu Do: wpisz nazwę swojej listy dystrybucyjnej.
 3. Napisz i wyślij wiadomość jak zwykle.
image.png

Ważna informacja o prywatności adresów e-mail:

Wysyłając e-mail do listy dystrybucyjnej w polu Do:, wszyscy odbiorcy zobaczą adresy e-mail innych osób na liście. Aby zachować prywatność adresów e-mail, najlepiej użyć pola BCC (blind carbon copy, ukryta kopia).

Jak wysłać e-mail do listy dystrybucyjnej z ukrytymi adresami e-mail:

 1. Utwórz nową wiadomość e-mail:
  • Kliknij na Nowa wiadomość, aby utworzyć nową wiadomość e-mail.
 2. Dodaj listę dystrybucyjną do pola BCC:
  • Wybierz Ukryta kopia.
  • Wpisz nazwę swojej listy dystrybucyjnej w polu BCC:.
 3. Uzupełnij pole Do::
  • Aby wiadomość została poprawnie wysłana, pole Do: nie może być puste. Możesz wpisać w nim swój adres e-mail lub ogólny adres firmy (np. info@twojadomena.com).
 4. Napisz i wyślij wiadomość:
  • Wprowadź temat i treść wiadomości, a następnie kliknij Wyślij.

W ten sposób każdy z odbiorców otrzyma wiadomość, ale nie zobaczy adresów e-mail innych osób na liście.

I to wszystko! Twoja lista dystrybucyjna jest gotowa do użycia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, skontaktuj się ze mną.